שלום וברוכים הבאים לאתר מולטי ליפט (להלן: "האתר").

כללי :

האתר "מולטי ליפט" הינו אתר אינטרנט הנותן את האפשרות לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט ישירות מהיבון.
מפעילת האתר הינה חברת "מולטי גרדן יבוא ושיווק" שהיא היבואנית הרישמתי של עגלות המשטיחם ומספקת את השרות והאחריות עבור המוצרים.
תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שתתבצע באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעיל האתר.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה
בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בכל מקום אחר באתר – הוראות תקנון זה גוברות. כללי
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד על כך.

תנאי השתתפות במכירות הנערכות באתר
רשאי להשתתף בתהליך הקנייה משתמש אשר מלאו לו 18 שנים ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, ייראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס של אותו הקטין.

על המשתתף בתהליך הקנייה להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל וניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.
האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים
כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ותקנותיו. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד', לפי המאוחר מביניהם, כדלקמן והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק.
ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את הסכום של עלות המוצר.
אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות פנייה אל מפעילי האתר דרך הדוא"ל.
ניתן להחזיר כל מוצר שלם על כל חלקיו ובאריזתו המקורית תוך 14 יום, מיום קבלת המוצר, כנגד הצגת חשבונית ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר.
הפריטים המוחזרים צריכים להגיע אל מחסני החברה ברחוב הרתך 3 בית שאן, כאשר הוצאות המשלוח חלות על הקונה.
תאום החזרת המוצר יעשה מול ובתאום עם נציגי החברה

במקרה של פגם במוצר – עם קבלת המוצר על ידי הלקוח, משליח חברת המשלוחים, על הלקוח לבדוק את תקינות המוצר, בנוכחות השליח ולוודא ולאשר שהינו תקין. במידה והגיע פריט פגום, יש לעדכן מיידית את נציגי חברת "מולטי גרדן יבוא ושיווק" טלפונית או בדוא"ל על הפגם ולשלוח צילום של הפגם במוצר.
פריטים אשר נפגמו במשלוח, ודווח לחברת "מולטי גרדן יבוא ושיווק" על הפגם ביום קבלת המשלוח, יוחלפו על ידנו בפריט זהה ללא כל תמורה כאשר המשלוח יעשה על ידנו ללא כל תמורה, מיד עם הגעת הפריט הפגום למשרדנו.

במקרה של ביטול עסקה שאינה קשורה לפגם במוצר, יחויב הלקוח בשיעור של 5%, אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק. יתרת הסכום לאחר ניקוי הוצאות יוחזר ללקוח באותו אמצעי תשלום בו הלקוח שילם.

אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הלקוח. מוסכם על הלקוח, כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.

האתר יהיה רשאי לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים מפעיל האתר ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
אם יתברר למפעילי האתר ו/או לספקים כי מבצע הרכישה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

אבטחת מידע
מפעיל האתר מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר.
חדירה למערכות המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל.
חברת "מולטי גרדן יבוא ושיווק", רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

• כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת "מולטי גרדן יבוא ושיווק" או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה "מולטי גרדן יבוא ושיווק". בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 073-3744-983 .
באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.

תהליך הקניה
באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים המלווים בתמונות, התמונות להמחשה בלבד. ליד רוב המוצרים מוצג המחיר בש"ח, משתמש באתר יכול לרכוש מוצרים שונים דרך האתר, להוסיף לסל הקניות כל מוצר לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישור ההזמנה.
לקוח יכול לבחור לקנות בכרטיס האשראי או חשבון Paypal דרך האתר או למסור את פרטי האשראי דרך הטלפון.
יובהר כי המחירים באתר תקפים לקנייה דרך האתר בלבד וייתכן ויהיו שונים מהמחירים המוצגים בחנות.
לאחר ביצוע קנייה על ידי המשתמש, יבצע מפעיל האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי.

עסקת הקנייה תתבצע רק לאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין מפעיל האתר.
אישור יישלח בדואר אלקטרוני למשתמש באתר על ביצוע עסקת הקנייה בתוך 72 שעות מסיום הליך הקנייה.
כל משתמש המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
במידה ולא אושרה עסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש באתר הודעה מתאימה.
לצורך השלמת הקנייה, יידרש המשתמש באתר, שקיבל הודעה כאמור ליצור קשר טלפוני עם מפעילי האתר לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולה תיחשב מושלמת רק לאחר אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, כמו כן תנאי המשלוח יהיו תקפים מיום אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
יצירת קשר ע"י הנהלת האתר באמצעות טלפון ו/או דואר אלקטרוני לצורך קבלת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח שלא זכתה להתייחסות תוך 7 ימים תיחשב כביטול ההזמנה.
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת.

אספקת מוצרים
יש להדגיש כי זמן אספקת המוצר הנו עד 14 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים), כאשר המוצר קיים במלאי במחסני החברה.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח ,אלא אם צויין אחרת.

כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי באופן קבוע וזמינים לאספקה מיידית, במקרים חריגים בהם חסר או אזל פריט מהמלאי, אנו מתחייבים להודיע טלפונית ללקוח שהזמין מוצר, על כל חוסר בפריט.

במידה וניתן יהיה להשיג את הפריט תוך זמן קצר, נציג חברת "מולטי גרדן יבוא ושיווק" תסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר. בכל מקרה לא נעכב משלוח בגלל פריט חסר ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר למשתמש ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.
יש לשים לב כי יתכנו עיכובים ע"י חברת המשלוחים במקרים של יעדים שונים וכן עקב תקלות טכניות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעיל האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
כוח עליון כלשהו או נסיבות כלשהם שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר, שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החנות ו/או הספק רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל בתיאום מראש עם הלקוח.
עם קבלת המוצר על ידי הלקוח, משליח חברת המשלוחים, על הלקוח לבדוק את תקינות המוצר, בנוכחות נציג חברת המשלוחים ולאשר את תקינותו. במידה והתגלה פגם במוצר, יש לדווח על כך מידית, טלפונית או בדוא"ל לנציגי חברת : "מולטי גרדן יבוא ושיווק".

בחלק מהישובים קיימת מסירה אישית של המשלוח עד פתח הדלת (בהתאם למדיניות ראשות הדואר), רשימת הישובים בהם יש מסירה עד פתח הדלת מצורפת בתמונה בתחתית העמוד.

אספת מוצרים ודמי משלוח
דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד, במסגרת התשלום בגין המוצר.
בכל מקרה שבו משלוח לא הגיע לכתובת המצוינת בהזמנה עקב טעות מטעמו של המזמין או של מבצע הפעולה באתר, יחויב מבצע הפעולה באתר בדמי משלוח חוזר, לאחר שמסר פרטים בדבר הכתובת הנכונה.

במכירה בתשלומים רשאי מפעיל האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
הלקוח רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממפעיל האתר, בתיאום מראש עם עובדי חברת "מולטי גרדן יבוא ושיווק" באשר למקום ומועד האיסוף
במקרה של איסוף עצמי של המוצר שתואם מראש עם מפעילי האתר, יידרש הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמי של המוצר, יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו, לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.
מחיר המשלוח משתנה בהתאם למוצר ומופיע בתהליך הרכישה באתר.

הובלה רגילה היא עד המדרכה בפתח הבית או הבנין – אלא אם סוכם אחרת.
דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או למקומות שאינם נגישים עם רכב ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים נוספים.

יודגש בזאת כי חברת "מולטי גרדן יבוא ושיווק" לא תיתן כל פיצוי כספי או אחר על עיכוב או תקלה במועד האספקה !
במקרים מסויימים בגין הזמנת מספר מוצרים מאותו סוג דרך האתר, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני לגבי תיאום דמי המשלוח.
המשלוח תלויי במרחק וקווי חלוקה והפצה של חברות ההובלה
להלן רשימת הישובים והאזורים אשר לא נכללים בצירי ההובלה הסדירה של האתר
ואליהם מחיר המשלוח יינתן טלפונית בלבד: אילת, הערבה, כל הישובים דרומית לבאר שבע,
ישובי יהודה ושומרון, רמת הגולן.

שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות המפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב, ניתן לפנות למפעילי האתר דרך האתר
ב-צור קשר או בטלפון: 073-3744-983
אחריות בגין המוצר
המוצרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם לתעודת האחריות המצורפת.
מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר, והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הרוכש לפנות ליבואן ו/או לספק ו/או ליצרן על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר.
אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה :
החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון 073-3744-983

קודי התנהגות ושימוש באתר
המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם.
המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה את פרטיו האישיים: שם, כתובת, דואר אלקטרוני וכדומה.
המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו עקב אי קיום הוראות תקנון זה ו/או הפרת הוראות דין או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע.
השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.
המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר.
המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות לא-חוקיות.
תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכו'.
תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות זדוניות העלולות לגרום לנזק לאתר או לכל גורם אחר.
תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
הפצת דואר-זבל ,Spam או תכני זבל שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.

מדיניות פרטיות
בכל מקרה, באם אינך מעוניין לקבל דיוור כלשהו, מחברת "מולטי גרדן יבוא ושיווק", באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה שלנו בכל עת, באמצעות הקישור המצורף לדיוורים הנשלחים אליך לעיל, או בפניה לשירות הלקוחות שלנו : 073-3744-983 בהתאם לחוק מניעת שליחת "דואר זבל" – תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982, סעיף 30 א`, שנכנס לתוקף בתאריך 1/12/2008.

ביטולים
ככלל לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק).
אין החזרות של מוצרים מתצוגה.
אין אפשרות להחזיר מוצר שנחתך / הותאם אישית ללקוח
לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש או שאינו באריזתו המקורית
לא ניתן להחזיר מוצר שהורכב
כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, הדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. נוסף על כך, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.

שונות
האתר מוצע ומוצג בתום-לב, כפי שהוא ("AS IS") בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידם של מפעילי האתר. האחריות הבלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל-פי חוק.
נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את חברת
"מולטי גרדן יבוא ושיווק" תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. במקרה כזה, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בבית שאן תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מפעם לפעם.

בברכת קניה מהנה ומוצלחת,
חברת: "מולטי גרדן יבוא ושיווק"
כתובת: רחוב הרתך 3 , בית שאן
טלפון: 073-3744-983